top of page

VYBRANÉ PROJEKTY 

Sady Bedřicha Smetany se nachází v centru Františkových lázní.

Celý koncept parku vychází z respektování dvou hlavních prostorových os, které vycházejí z urbanistického konceptu historického jádra Františkových Lázní (z Poštovní a Husovy ulice) a propojují je s protilehlou ulicí 5. května směřující k Solnému prameni.  Fasády okolních lázeňských domů vytváří pohledové kulisy interiéru parku.

Předprostor českého pavilonu na Expo 2020 v Dubaji s uplatněním lokálních druhů rostlin. Jejich růst a prosperita je podpořena inovativním zavlažovacím systémem. 

Zámeckému parku Kačina se věnujeme více než 15 let. Za tuto dobu se zde podařilo zrealizovat projekt "Regenerace zámeckého parku Kačina" a "Regenerace obory Kačina", naučná stezka atd.

bottom of page