top of page

Autoři projektu: Ing. Jana Kohlová, Bc. Olga Lebedeva

 

 

Sady Bedřicha Smetany se nachází v centru Františkových lázní.

Celý koncept parku vychází z respektování dvou hlavních prostorových os, které vycházejí z urbanistického konceptu historického jádra Františkových Lázní (z Poštovní a Husovy ulice) a propojují je s protilehlou ulicí 5. května směřující k Solnému prameni.  Fasády okolních lázeňských domů vytváří pohledové kulisy interiéru parku.

Výstavbou divadla v severozápadním rohu parku na jeho nejvyšším místě byla do parku vložena nová osa a divadlo se stalo dominantou parku, Jeho podélná osa prochází příčně celým parkem a působení této osy je podpořeno postupně klesajícím terénem až na úroveň ulice 5. května. Tato osa je potlačena pozdějšími výsadbami stromů podél cest, ale v návrhu je dále respektována a podpořena.

Formálně řešený květinový parter u secesního pomníku J.W.Goetha je navržen ke kompletní obnově dle dobových podkladů. Zároveň bude obnovena osa pomníku a parteru, která byla pohledově navázána na průčelí hotelu Bellevue. 

Zcela novým pobytovým prostorem v parku se stane „parková promenáda“ (příčná komunikace vycházející z Poštovní ulice). Tato cesta již částečně ztratila svůj provozní význam, ale stále má velký význam urbanistický, a tak je tato cesta navržena jako rozšířený pobytový prostor s umístěnými parkovými lavicemi a na „Lesním rozcestí“ nově instalovaným vodním prvkem.  Vodní prvek je navržen z několika čedičových sloupků hrubě opracovaných, z kterých vytéká voda a zasakuje se do čedičové štěrkodrti. Okolí vodního prvku je vydlážděno čedičovou dlažbou v kombinaci s mozaikou z rozbitých čedičových (eutitových) dlaždic. Kamenná dlažba prochází středem parkové promenády a na křižovatkách cest jsou jí vydlážděny oblouky s umístěnými parkovými lavicemi. Okolí parkové promenády je doplněno výsadbami okrasných keřů a stínomilných trvalek. 

Dle historických podkladů byly podél západního okraje parku „zahrádky“ jednotlivých lázeňských domů, které byly bohatě doplněny vybaveností různého charakteru. Jako odkaz na tyto zahrádky využívané hosty lázeňských domů je navržena obnova těchto zahrádek, čímž se vytvoří nové pobytové a odpočinkové prostory pro lázeňské hosty. Zahrádky jsou odděleny živými ploty a doplněny zajímavými výsadbami květin solitérních keřů a stromů. Jsou doplněny mobiliářem - masivními „anglickými“ lavicemi, parkovými lavičkami, lehátky a treláží s popínavými rostlinami. Ve Švýcarské zahrádce bude mlatová plocha využívána pro pétanque. V zahrádce „V zeravech“ jsou čtyři statné zeravy doplněny o další výsadby a vytváří zajímavé odpočinkové místo se specifickou atmosféru. Samotné posezení bude doplněno o čtyři kamenná ptačí pítka z čediče. Jelikož pomník  J.W. Goetha je ústředním prostorem parku, autoři návrhu chtějí i dále v parku rozvíjet jeho odkaz. Na různá místa budou vyryty nebo napsány jeho citáty. Goethovi citáty se tak objeví na kamenné stéle v kamenné dlažbě, na okraji ptačího napajedla nebo na boku anglické lavice. Návštěvníci parku tak mohou hledat citáty tohoto velikána.  Vodní prvek je věnován Kašparu Šternberkovi, kterého upomíná šternberská hvězda v dlažbě a použitý čedič na vodní pítko.

CO

Studie, DPS

KDE

Františkové Lázně

KDY

2018-2019 - studie

2022 - realizace

bottom of page