top of page

STUDIE ZAHRADY U KNIHOVNY
V CHODOVĚ

Autoři projektu: Ing. Jana Kohlová

Projektanti: Ing. Aneta Bartáková, 

Ing. Zdeňka Richterová

Návrh řeší regeneraci parkového prostoru

v okolí nové knihovny v obci Chodov. Ústředními tématy návrhu jsou zlepšení prostupnosti, zvýšení rekreačního potenciálu

a podpora modrozelené infrastruktury. Cílem je vytvoření funkčního prostoru a propojení knihovny s navrhovanou zahradou.

PROSTUPNOST

V rámci zlepšení prostupnosti místa

a pohodlné dostupnosti stěžejních bodů, kterými jsou autobusové nádraží, poliklinika,

či knihovna, je navrhováno propojení parku dlážděnými a mlatovými cestami.

REKREACE

Z hlediska rekreace jsou navrženy prvky

mobiliáře jako jsou lavičky, lehátka a stoly.

Dále je navrženo hřiště na petanque či malá

venkovní knihovna. V návrhu je zahrnuta úprava komunitní zahrady.

BIODIVERZITA

V návrhu jsou zahrnuty výsadby stromů, keřových skupin, solitérních keřů, popínavých rostlin, trvalkových záhonů či osázení mobilních nádob. V okolí knihovny je navrženo rozšíření zelených ploch.

MOBILIÁŘ

V rámci mobiliáře jsou navrženy prvky

v kombinaci kovu a dřeva, které jsou rozmístěny v zahradě dle funkčního využití jednotlivých částí.

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Navrhovány jsou mlatové a dlážděné plochy

chodníků propojující stěžejní body zahrady.

Vedlejší cesty jsou řešeny štěrkovým trávníkem. Kromě dlážděných a mlatových ploch jsou navrhovány menší plochy ze zatravňovací dlažby.

BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ

V rámci bezbariérového přístupu k nové budově knihovny je v severní části zahrady na stávajícím parkovišti navrženo vyhrazené parkovací místo pro ZTP.

ODVODNĚNÍ

Systém odvodnění je řešen návrhem travnatých průlehů či dešťových záhonů napomáhajících zasakování přebytečné dešťové vody odtékající ze zpevněných ploch. Zbytek srážkové vody je odváděn do dešťové kanalizace.

SORTIMENT

V projektu jsou navrženy nové výsadby ovocných stromů, dílčích dosadby listnatých stromů a nové výsadby v rámci odclonění sousedního pozemku. Studie dále obsahuje návrh popínavých rostlin, trvalkových záhonů a mobilních nádob.

CO

Studie

KDE

Česká republika, Chodov

KDY

2023

bottom of page