top of page

BRANOV - REGENERACE
VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Autoři projektu: Ing. Jana Kohlová

Projektanti: Ing. Zdeňka Richterová,

Ing. Aneta Bartáková, Ing. Lenka Černohorská

Návrh se zabývá regenerací veřejných

prostranství obce Branov. Ústředními tématy návrhu jsou zlepšení prostupnosti, sjednocení výsadeb, zvýšení rekreačního potenciálu území či podpora biodiverzity.

PROSTUPNOST

Prostupnost obce je řešena propojením návsi

a centrální části pomocí dlážděného chodníku. V parkovém prostoru je navržena síť mlatových cest. Ke zlepšení prostupnosti také přispívá návrh dlážděných pásů podél komunikací. V návrhu je obnovena historická cesta v majetku obce vedoucí z návsi mezi domy č.p. 4, 48 a 54 směrem k lokalitě

V Kamenči, kde se napojuje na hlavní cestu vedoucí do kempu Branov.

REKREACE

Dílčí části území budou uzpůsobeny dle své

funkce. Parková plocha nacházející se ve

středové části obce je v návrhu sjednocena

výsadbou a mobiliářem. Parkový prostor je

důležitým místem pro setkávání a odpočinek.

Řešení počítá se stávajícím dětským hřištěm,

jeho doplněním a zabezpečením.

BIODIVERZITA

Návrh počítá s výsadbami stromů, keřových

skupin či solitérních keřů. V parkovém prostoru je navrženo rozšíření a sjednocení zelených ploch.

CO

Studie

KDE

Česká republika, Branov

KDY

2023

bottom of page