top of page

PARK
PRŮHONICE

Autoři projektu: Ing. Jana Kohlová,

doc. Ing. Pavel Šimek, Ing. Vít Doležel,

Ing. arch Martin Laštovička, Ing. Hana Skalková

Spolupráce: Ing. Lukáš Hrdinka, Martin Hajman

Investor: Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Správa Průhonického parku

Zhotovitel: VYKRUT zahradní služby a.s.

O dílo pečuje: Správa Průhonického parku

Obnova podzámeckého alpina v Průhonickém parku získala v roce 2019 Cenu profesora Jaroslava Machovce v rámci soutěže Park roku 2019. Obnova zahrnovala území o rozloze přibližně 1,5 hektaru v nejvíce exponované částí Průhonického parku. Svahy mají západní a jižní orientaci s impozantními skalními výchozy a s bohatým sortimentem vegetace pocházející jak z různých historických období budování parku, tak nově vysázených rostlin. Významným prvkem byly znovuobnovené výhledy a pohledy na Podzámecký rybník a zámek, opěrné kamenné zídky, kamenné schodiště, nové cesty a pěšiny, kovářsky zpracované zábradlí a treláže pro popínavé rostliny. Nedílnou součást tvoří i promyšleně umístěný mobiliář. Obnovena byla také hraběcí studánka, u které bylo vybudováno nové vyhlídkové a odpočinkové místo. Nejnavštěvovanější je obnovená Růžová zahrádka, která byla stylizována tak, jak ji vybudoval zakladatel parku hrabě Silva-Tarouca, a která tvoří významný pohledový i pobytový prvek celého podzámčí.

CO

Realizace

KDE

Průhonice

KDY

2017 - 2018

bottom of page