top of page

PARKOVIŠTĚ
RINGHOFFEROVA x MASARYKOVA
 

Autoři projektu: Ing. Jana Kohlová

Projektanti: Ing. Aneta Bartáková

Investor: Plzeňský Prazdroj, a. s.

Parkoviště se nachází ve středu obce Velké Popovice v blízkosti pivovaru Velké Popovice. Stávající asfaltová plocha sloužila jako velká parkovací plocha pro návštěvníky pivovaru

a obyvatele Velkých Popovic. Záměrem bylo vytvořit parkoviště, které bude důstojnou součástí středu obce a zároveň bude založeno na principu zelenomodré infrastruktury. Přibližně jedna třetina asfaltové plochy byla přeměněna na propustné plochy zeleně. Ze zbývající plochy vznikla obousměrná komunikace s kolmými parkovacími stáními. Podél jižní hranice vznikl nový chodník s rozšířenou veřejnou pobytovou plochou. Zasakování vody je umožněno plochami zatravňovací dlažby (kamenné kostky se širokou zatravněnou spárou) na parkovacích stáních a travnatými průlehy po obvodu parkoviště. V prostoru parkoviště je navržena výsadba listnatých stromů v rabátcích s trvalkami a travinami.

CO

Realizace

KDE

Česká republika, Velké Popovice

KDY

2022

bottom of page