top of page

Nečtiny

Autoři projektu: Ing. Jana Kohlová, doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D - Florart, Ing. Kateřina Šimková

Investor: Západočeská univerzita v Plzni

 

Předmětem studie je parkový areál novogotického zámku Nečtiny, který byl sídlem rodiny Mensdorff-Pouilly a od dob radikální přestavby z let 1855 – 1858 tvoří výraznou dominantu krajiny severního Plzeňska. Zámek je situován nad údolím Plachtínského potoka, do kterého se pozvolna svažuje zámecký park. Celý krajinný rámec umocňuje romantické vyznění stavby, která se zrcadlí v hladině Nevěstina rybníka a kulisu zámeckého nádvoří tvoří strmé čedičové varhany nedalekého kopce Preitenstein s rozsáhlou zříceninou hradu.

Studie se zabývá obnovou historické kompozice parku s ohledem na potřeby stávajícího provozu zámku, který pod správou Západočeské univerzity v Plzni slouží jako ubytovací zařízení. Návrh důsledně umisťuje novou cestní síť, která vychází z podrobných průzkumů historických podkladů. Mlatové cesty a pěšiny se proplétají pod korunami staletých javorů, jasanů a lip, které tvoří nesmírně hodnotnou kostru parkového prostoru.  Navržené zásahy do stávající vegetace a nové výsadby dřevin jsou výsledkem pečlivého dendrologického průzkumu, který studii předcházel. Biodiverzitu bylinného patra podpoří speciálně namíchané směsi trav a bylin, které se v dané lokalitě přirozeně vyskytují.

V rámci úprav by mělo dojít k navýšení počtu pohodlných dřevěných lavic, stojanů na kola, posezení přímo na nádvoří zámku, obnovení vodních prvků a zřízení nového dětského hřiště, které nebude nevhodně narušovat historický kontext stavby. Pod hrází rybníka vznikne otevřená letní scéna vsazená do zchátralých obvodových zdí bývalého mlýna a pivovaru.

Zámek Nečtiny si žádá citlivou rekonstrukci, stejně tak jeho park. A my věříme, že studie tohoto výjimečného prostoru nastartuje tolik potřebnou změnu.

MOTTO:

Být romantikem, znamená dávat každodennosti vyšší smysl,

známým věcem závažnost věcí neznámých,

konečnému lesk nekonečna“.

(NOVALIS)

CO

Studie

KDE

Česká republika, 

Nečtiny

KDY

Listopad 2020

bottom of page