top of page
Současný stav zeleně
Současný stav zeleně

press to zoom
Schéma systému zeleně
Schéma systému zeleně

press to zoom
Strahov
Strahov

press to zoom
Současný stav zeleně
Současný stav zeleně

press to zoom
1/15

VELEŠÍN

Autoři projektu: Ing. Jana Kohlová, Bc. Daniel Lasák, Aneta Bartáková, Bc. Olga Lebedeva

Investor: Město Velešín

Návrh systému zeleně předpokládá maximální využití stávajících lesů a jejich vzájemné propojení v rámci doplněné krajinné struktury. Vzhledem k tomu, že hlavní rozvojové osy procházejí většinou v trasách vodních toků, jsou tyto toky i navržené vodní nádrže nedílnou součástí nového systému zeleně.

Velká význam v návrhu hraje doplnění krajinné struktury na náhorní plošině západně od Velešína, kde v rámci obnovy cest i zaniklých historických cest jsou navržena stromořadí.

Pro zachování krajinného rázu je nezbytné:

Zachování významu plochých horizontů mírně zvlněné krajiny

Zachování a doplnění prostorově strukturních vegetačních prvků v zemědělské krajině

Zachování nenarušenosti významnějších terénních horizontů výstavbou a technickými zařízeními s výhledy přes údolí  Malše na siluety Blanského lesa a Novohradského podhůří

CO

Územní studie sídelní zeleně

KDE

Velešín

KDY

2019

bottom of page