top of page

DÍVČÍ
HRADY

Autoři projektu: Ing. Jana Kohlová,

Ing. arch. Pavel Hnilička, Ing. Magdalena Kaščáková, Ing. arch. Marek Řehoř

Investor: Městská část Praha 5

Hlavní snahou autorů návrhu bylo podchytit velkorysost prostoru a nabídnout v něm návštěvníkům co jinde v Praze není. Výjimečnost lokality spočívá nejen v její poloze /náhorní plošina s množstvím panoramatických výhledů, ale také i v úplné absenci obdobného objektu krajinářského parku v širokém okolí. Takto se dají Dívčí hrady srovnávat s největšími pražskými parky – Stromovkou nebo Letnou.

Hlavním motivem návrhu je elipsa tvořená z jednotlivých komunikací pro různé sporty a rekreaci. Celkem elipsu tvoří 4 komunikace určené pro běh, brusle, cyklistiku a pěší. Tyto komunikace jsou spojeny v jeden svazek podél zástavby, kde vytváří pod mohutným stromořadím promenádu /šíře 12m/ a na hranici zástavby se rozbíhají do svých vlastních tras. V krajinářské části okruhy nejsou tak pevným prvkem a každá trasa má svou vlastní identitu. Při návratu k zástavbě se opět spojují v jeden pevný celek. Tato elipsa tak ukazuje hlavní princip navrženého řešení. Intenzita úprav a zátěžových aktivit směrem od zástavby k Prokopskému údolí klesá a naopak k zástavbě jsou přimknuty všechny intenzivní sportovně rekreační aktivity.  Tento návrh tak nabízí, co nejcitlivější napojení nového krajinářského parku na území přírodního parku, ale zároveň i nabízí odlehčení zátěže Prokopskému a Dalejskému údolí novými aktivitami v jeho blízkosti.

CO

Studie

KDE

Česká republika, 

Praha

KDY

Prosinec 2011

bottom of page