top of page

SLIVENEC

Autoři projektu: Ing. Jana Kohlová

Projektanti: Ing. Víťa Doležel, Ing. Adam Vokurka, Ing. Miloš Nosek

Autorské objekty: Martina Regnerová (kamenná mozaika a mozaikové lavice)

Investor: Městskou částí Praha – Slivenec

Zhotovitel: Gardenline. s.r.o.

O dílo pečuje: Zahradní Architektura Kurz s.r.o.

Koncept parku území tvoří dvě smyčky cest, které se navzájem protínají v místě, kde se území svažuje jihovýchodním směrem. Toto místo je zdůrazněno vyvýšeninou (pahorkem), na kterém je umístěna korouhvička s originální kamennou mozaikou od Martiny Regnerové. Svahy pahorku jsou rozčleněny do jednotlivých teras sedacími zídkami.

Hlavní vstup do parku od Slivence z ulice Granátové se otevírá vstupní pergolou s popínavými rostlinami, na kterou navazuje trojúhelníkový květinový záhon s umístěnými mozaikovanými betonovými sedátky.  Z druhého vstupu od Chuchelského háje se rozbíhají tři cesty do parku. Jednou je možné projít zkratkou do Alabastrové ulice a dalšími dvěma lze obejít větší smyčku do severní části parku, kde je navrženo odpočívadlo s pergolou a slunečními hodinami. Sluneční hodiny vznikly ve spolupráci Ing. Miloše Noska, který provedl výpočet hodin a Martiny Regnerové, která je autorkou kamenné mozaiky.

 Velká rovinatá louka ve střední části parku je určena k sportovně-rekreačnímu využití – jako „plácek“ k míčovým hrám či pouštění draků a prostor pod ovocným sadem jako odpočinkové místo k lehnutí si do závěsných sítí. Dále jsou v parku umístěny atypická sedátka a lavice obložené keramickou mozaikou opět od Martiny Regnerové, které vytváří zajímavý barevný akcent.

Na východním úpatí pahorku je navrženo rozsáhlé dětské hřiště. Výškové rozdíly jsou vyrovnány zídkami, podél kterých jsou umístěny lavice, které jsou zastíněny trelážemi s růžemi. Severní a západní okraj parku je odcloněn terénní modelací a výsadbou stromů a keřů od nové zástavby. Jižní okraj od Granátové ulice je taktéž odcloněn, především provozní budova a dvůr technických služeb a nové parkoviště pro návštěvníky parku.

Při realizaci jsme měli velké štěstí. Byla skvělá spolupráce jak s investorem  - Městskou částí Praha – Slivenec, tak i s hlavním dodavatelem stavby firmou Gardenline s.r.o. a jejími subdodavateli např. Zahradní Architektura Kurz s.r.o., která realizovala zeleň.

Park získal 3. místo v soutěži Park roku 2021. 

CO

Realizace

KDE

Česká republika, Praha, Slivenec

KDY

2019

bottom of page